MEET THE WINEMAKER


Uw inschrijving is pas definitief bevestigd na betaling van het volledige bedrag op rekening

BE40 0017 0715 7863 op naam l'avinture event

vermelding ZUID-AFRIKA , aantal vlees  / aantal vis / aantal kinderen

INSCHRIJVING

ten laatste inschrijven en betalen voor dinsdag 23 augustus 2022